Ogłoszenia

Spółka V440 S.A.

Firma spółki:
V440 SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba
WARSZAWA

Adres:
ul. SWIERADOWSKA, nr 47,. WARSZAWA  02-662, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru:
Numer KRS: 0000577049

numer identyfikacji podatkowej (NIP):
REGON: 362574367, NIP: 5272745461

Wysokość kapitału zakładowego:
261 447,20 ZŁ

kapitału wpłaconego:
261 447,20 ZŁ