Kontakt

Nazwa rejestrowa: V440 S.A.

Adres siedziby: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 213 96 44

E-mail: bonds@usecrypt.com

Nazwa organu rejestrującego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5272745461

Regon: 62574367

KRS: 0000577049